freelance

8 สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับฟรีแลนซ์

8 สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับฟรีแลนซ์

   สำหรับคนที่ทำงานอิสระเลือกใช้บ้านเป็นที่ทำงาน ย่อมจะต้องการจัดสรรการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้ลงตัวเช่นเดียวกับการทำงานนอกบ้าน และเพื่อให้การเป็นนายตัวเองเดินหน้าไปอย่างราบรื่น มี 8 สิ่งที่คุณไม่ควรมองข้าม