การทำงานที่บ้าน

8 สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับฟรีแลนซ์

8 สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับฟรีแลนซ์

   สำหรับคนที่ทำงานอิสระเลือกใช้บ้านเป็นที่ทำงาน ย่อมจะต้องการจัดสรรการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้ลงตัวเช่นเดียวกับการทำงานนอกบ้าน และเพื่อให้การเป็นนายตัวเองเดินหน้าไปอย่างราบรื่น มี 8 สิ่งที่คุณไม่ควรมองข้าม

7 วิธีการทำงานอิสระให้ดีกว่าเดิม

7 วิธีการทำงานอิสระให้ดีกว่าเดิม

     ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นทุกวัน ทำให้การทำงานหลุดออกจากกรอบเดิม ๆ อย่างการทำงานในห้องทำงานเล็ก ๆ  ในตึกปูน  หรือตึกสูงระฟ้า ให้กลายเป็นการทำงานทางไกล  ทำงานที่บ้าน ทำงานท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม