KEY IV: COMMUNICATION

อยู่กับใคร ใครก็รัก

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จะช่วยให้คุณสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดีได้ทั้งในด้านส่วนตัวและการงาน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากบุคคลอื่นได้ง่ายขึ้น ความสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นกุญแจสำคัญในความสำเร็จทุกๆด้าน

Kamonchanok Parnjai Communication.png

Basics of good relationships: เรียนรู้เคล็ดลับการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน

Improving people skills: เข้าใจตัวเองและผู้อื่น เพื่อฝึกและพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Types of communication: เรียนรู้วิธีง่ายๆที่จะทำให้ผู้คนชื่นชอบในตัวคุณ

Interpersonal conflict: วิธีบริหารจัดการความขัดแย้งแบบสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง และทีมงาน เช่น ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่ปรึกษา 
- ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก เช่น งานขาย งานบริการ และผู้ที่ต้องพบปะผู้คนใหม่ๆตลอดเวลา
- ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการความร่วมมือเพื่อความสำเร็จ
- ผู้ที่อยากสร้างเสน่ห์ สร้างบุคคลิกภาพใหม่ที่ดึงดูดคนดีๆ โอกาศดีๆ 
ติดตาม กมลชนก ปานใจ ได้ที่เฟสบุ๊ค

ติดตาม กมลชนก ปานใจ ได้ที่เฟสบุ๊ค

หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ที่โรงเรียนไม่เคยสอน

หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ที่โรงเรียนไม่เคยสอน