negative

7 วิธีจัดการกับความโกรธในที่ทำงาน

7 วิธีจัดการกับความโกรธในที่ทำงาน

แม้ใครหลายคนจะรู้ว่าความโกรธเป็นสิงที่ไม่ดีต่อตัวเองและหน้าที่การงาน โดยเฉพาะการโกรธจนขาดสติแล้วเผลอปล่อยให้มันเข้ามาควบคุณจิตใจของคุณให้ต้องลงมือทำเรื่องที่คุณต้องเสียใจไปจนตลอดชีวิต