5 คุณสมบัติที่เจ้านายอยากให้คุณมี

1. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

      อันดับแรกที่หัวหน้างานเกือบ 100% ตอบมาก็คือ หัวหน้างานอยากได้ลูกน้องที่มีทัศคติในการทำงานที่ดี มองโลกในแง่ดี เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง

2. มีความรับผิดชอบ

      อันดับที่สอง ที่หัวหน้างานส่วนใหญ่อยากได้ ก็คือ ลูกน้องที่มีความรับผิดชอบ แปลง่าย ๆ ก็คือ รับมอบหมายงานมาแล้ว ก็ต้องทำให้ได้ตามที่ตกลงกันไว้ รู้ว่าหน้าที่ของตนเองที่จะต้องทำให้สำเร็จคืออะไร และลงมือทำงานให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ

      พวกเขาอยากได้ลูกน้องที่มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เวลาที่งานมีปัญหา ก็พยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยไม่มานั่งบ่นท้อแท้ ถอดใจ แล้วก็พาลไม่ยอมทำงาน

4. คิดหาแนวทางใหม่ ๆ ในการทำงาน

ซึ่งอาจจะไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ในแนวของการคิดใหม่ ๆ แต่ให้มีความคิดที่จะพัฒนา และต่อยอดงานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ไม่ใช่ทำอะไรแบบไหน ก็ทำไปแบบนั้น เวลาผ่านไปก็ยังคงทำแบบเดิม ๆ ไม่มีการพัฒนาหรือเสนอแนวทางที่ดีขึ้น

5. มีน้ำใจ

      หัวหน้าอยากได้ลูกน้องที่มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัวในการทำงาน เวลาที่เสร็จงานของตัวเอง ก็ไปช่วยเพื่อนๆ ทำงานอย่างอื่น โดยเสนอตัวเอง แบบไม่ต้องให้คนอื่นต้องมาเรียก มองผลประโยชน์ของบริษัท ของทีม เป็นที่ตั้ง

      หัวหน้าส่วนใหญ่อยากได้ลูกน้องแบบนี้กันทั้งนั้น ประเด็นก็คือ เราจะทำอย่างไรที่จะได้ลูกน้องแบบนี้เข้ามาทำงานด้วย ต้องมีการกำหนดพฤติกรรมและคุณสมบัติของพนักงานที่ดีของบริษัทไว้ให้ชัดเจน ซึ่งจริงๆ เรื่องนี้ก็คือ การกำหนด core value หรือ Core competency ของพนักงานที่จะมาทำงานกับบริษัทนั่นเอง

      สิ่งที่ต้องทำให้ได้ก็คือ การเลือกพนักงานให้ได้ตาม Competency ที่เรากำหนดไว้ โดยมีการกำหนดวิธีการ แบบทดสอบ คำถามในการสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อให้ได้คนในแบบที่เราต้องการ ไม่ใช่แค่มีการกำหนด Competency ไว้โก้ๆ แต่ไม่เคยเอามาใช้ในการบริหารคนเลยพัฒนาพนักงานที่มีอยู่ ให้มีพฤติกรรมหลักตาม Competency ที่กำหนดไว้ และเอามาใช้ในการประเมินผลงานด้วยยิ่งดี

      ดังนั้น การที่บริษัทอยากมีพนักงานที่ดี คำว่าพนักงานที่ดี ก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท เพราะแต่ละที่ย่อมต้องการคนที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป พนักงานที่ดีของที่นี่ อาจจะไม่เหมาะกับอีกที่หนึ่งก็ได้ ดังนั้นการที่เราจะอบรมพนักงานของบริษัทว่า พนักงานที่ดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนั้น ก็ต้องอาศัย Core Competency ของบริษัทเราเองเป็นตัวตั้งต้นก่อน แล้วก็ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อที่สอนพนักงานว่า ถ้าเราอยากจะเป็นพนักงานที่ดีของที่นี่ จะต้องทำตัวอย่างไร และต้องมีพฤติกรรมอย่างไร แล้วเราก็จะมีแนวทางในการสร้างและพัฒนาพนักงานที่ดีในแบบของบริษัทเราได้ เมื่อเราได้พนักงานที่ดี หัวหน้างานก็จะใช้ทักษะในการเป็นหัวหน้างานได้อย่างดี จากนั้นหัวหน้ากับลูกน้องก็จะอยู่ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข (อาจจะดูเป็นเรื่องเพ้อฝัน แต่ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะคะ)

ที่มา  http://www.wuttipongacademy.com/

ภาพจาก  http://www.trackmyfone.com/

Admin : Gossy